info@orsdanismanlik.com
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Örs Danısmanlık

Bundan otuz yıl önce müşterinin işletmeler için hiç bir önemi yoktu. Hiç bir önemli yönetim kararında müşteri ciddi olarak yer almazdı.

Güvenirlik

Bundan otuz yıl önce müşterinin işletmeler için hiç bir önemi yoktu. Hiç bir önemli yönetim kararında müşteri ciddi olarak yer almazdı.

Misyonumuz & Vİzyonumuz

Bundan otuz yıl önce müşterinin işletmeler için hiç bir önemi yoktu. Hiç bir önemli yönetim kararında müşteri ciddi olarak yer almazdı.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama tüm organizasyonların gelişimi için en önemli yönetim araçlarından biridir. Gelişimi hedefleyen tüm kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinin stratejik planlama yaklaşımını benimsemeleri gerekmektedir.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

İşletmelerin ve kurumların planladıkları proje alternatiflerinden kendilerine stratejik açıdan en çok katma değer yaratacak olan projeleri uygulama kararı almaları için mutlaka fizibilite kültürünü edinmeleri gerekmektedir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı, son elli yıldır Avrupa ve Amerika' da hızlı bir gelişim göstermesine karşın, ülkemizde son dönemde belirgin bir hal almaya başlamıştır. Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir.

YILLIK KURUMSAL DANIŞMANLIK

Sözleşme süresi içerisinde işletmelere destekler ve fırsatlara ilişkin devamlı bilgilendirmeler yapılmakta, yatırıma yönelik projeleri de uygun fonlar için değerlendirilmektedir.

FİNANS VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Birçok işletme ve kuruluş yapacakları yatırımlar için karar verme aşamasında yatırımın karlılık analizini yapmak, uygun finansman kuruluşları ile çalışmak vb. süreçlerin etkin yönetimini talep etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İş Analizi, İş Değerlemesi, Görev Tanımları Oluşturulması, Değerlendirme Merkezi Uygulamaları Çalışmaları, Departmanlara göre Vaka Yazımları, Rol Uygulamaları, Analizler, Prim Sistemi Kurulumu vb.

PROJE YÖNETİMİ

IPART NEDİR?

IPART, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday olan ülkere destek olmak amacı ile oluşturulan katılık öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir.

PROJE TASARIM & YÖNETİM

Proje, kar amacı güdüp gütmemesinden bağımsız olarak gelişimi hedefleyen her organizasyon için zaruri nitelik taşımaktadır.

KKYDP PROJELERİ

Tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına, yatırıma esas tutarın yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek.

KIRSAL KALKINMA NEDİR?

Kent-kır arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı amaçlayan politik bir tercihtir.

Modern Pazarlama Yaklaşımı

İşletmenin temel görevinin, hedef pazarın istek ve gereksinimlerini saptayıp, bütünleşik pazarlama araçlarından yararlanıp, alıcıları tatmin ederek kar sağlama ve diğer örgütsel amaçlara ulaşma temeline dayanır. Bu sebeple modern pazarlama anlayışını müşterilere yönelik pazarlama anlayışı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.